Вдъхновение за днесКликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


„Първата крачка е по-важна от последната, начало­то има по-голямо значение от края, защото той е край -завършване, резултат. Ние винаги мислим за края, а не за началото, повече ни интересуват целите, отколкото средствата. Завършването е придобило такава голяма важност за нас, че съвсем забравяме за семето, за началото. Затова живеем с мечти, които никога не реализи­раме.“

ОШО