Вдъхновение за днесКликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


„Ти си такъв, какъвто е твоят вътрешен стремеж.
Какъвто е вътрешният ти стремеж – такава е волята ти.
Каквато е волята ти – такива са делата ти.
Каквито са делата ти – такава е съдбата ти.“

Лао Дзъ