Вдъхновение за днесКликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


„Да стоиш на пръсти – значи си неустоичив.
Щом вървиш с широки крачки – бързо ще се умориш.
Да показваш себе си показва невежество.
Изявата на самоувереност разкрива суета.
Щом хвалиш себе си, не ще постигнеш уважение.
Преувеличавайки способностите си, не ще отидеш далеч.
За хората поели Пътя – всичко туй излишна е храна, багаж ненужен.
Той щастие не носи и който знае Пътя, го избягва.“

Лао Дзъ