Вдъхновение за днес


ПОДКРЕПИ САЙТА


Кликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


„Да стоиш на пръсти – значи си неустоичив.
Щом вървиш с широки крачки – бързо ще се умориш.
Да показваш себе си показва невежество.
Изявата на самоувереност разкрива суета.
Щом хвалиш себе си, не ще постигнеш уважение.
Преувеличавайки способностите си, не ще отидеш далеч.
За хората поели Пътя – всичко туй излишна е храна, багаж ненужен.
Той щастие не носи и който знае Пътя, го избягва.“

Лао Дзъ


5 лв10 лв20 лв50 лв100 лв


ПОДКРЕПЕТЕ САЙТА

Винаги съм предоставяла прогнозите безплатно и винаги ще е така. Инвестирам в тях времето си от сърце и за мен е истинско щастие да съм ви полезна.

Ако сте доволни от поднесената информация в сайта и желаете да подкрепите развитието му, може да изразите своята искрена благодарност като дарите сума пари по избор от бутоните по-долу или по сметка в РАЙФАЙЗЕН БАНК, на името на „АСТРО-НОВИНИ от Мишел" ЕООД, IBAN BG 20 RZBB 9155 1008 379 799, BIC RZBB BGSF.

Поддържането на сайта изисква много време и усилия.

С вашата подкрепа ще мога да продължа още по-успешно да го развивам, за да бъде полезен и занапред.

Мишел


5 лв10 лв20 лв50 лв100 лв