Вдъхновение за днесКликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


„Започнете да работите върху Прошката, започнете да Прощавате. Отначало ще бъде трудно, но след това ще се превърне в навик. Единственият начин да възстановите способността си да Прощавате е да започнете отново да Прощавате. Практикувайте все повече и повече и накрая ще откриете дали можете да Простите и на Себе си.

В един момент разбирате, че трябва да Простите на Себе си за всички тези рани, за цялата емоционална отрова, която сте създали за Себе си. Когато си Простите, Себеприемането и Любовта към Себе си започват да нарастват. Това е Върховната Прошка – когато Простите на Себе си.“

Дон Мигел Руис