Вдъхновение за днесКликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


Човек може да стане Свободен, само като се освободи от Ума. Друга Свобода не съществува. Свободата от Ума е единствената Свобода. Умът е робство, заробване, робия.

ОШО