Вдъхновение за днесКликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


Дете на Бога

Във всекиго от нас има частица от Бога. Вие сте негово дете, а животът ви е сънят на Бога. Управлявайки реалността със силата на своето намерение, вие изпълнявате Неговата воля. Вашето намерение е намерението на Бога.

Как можете да се съмнявате, че то ще бъде изпълнено?

За тази цел е нужно само да си позволите това право. Когато Го молите, е все едно Бог да моли самия себе си. Нима може Бог да моли самия себе си? Нима съществува някой, от когото Той да иска нещо за себе си? Той и така ще си вземе всичко, което поиска.

Не молете, не искайте и не се стремете. Сами формирайте своята реалност с помощта на осъзнатото намерение.

Вадим Зеланд