Вдъхновение за днесКликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


Всеки носи в Себе си едно Цвете на безкраен Потенциал и Сила,
на безкрайни Възможности.

ОШО