Вдъхновение за днесКликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


1. Освободете се от сравняването.
2. Освободете се от съперничеството.
3. Освободете се от осъждането.
4. Освободете се от гнева.
5. Освободете се от съжалението.
6. Освободете се от безпокойствата.
7. Освободете се от обвиненията.
8. Освободете се от вината.
9. Освободете се от страха.

Посмейте се добре, от сърце поне веднъж на ден (особено ако засяга неспособността ви да се освободите от някое или от всички споменати горе).

Дзен мъдрост