Вдъхновение за днес


ПОДКРЕПИ САЙТА


Кликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


1. Освободете се от сравняването.
2. Освободете се от съперничеството.
3. Освободете се от осъждането.
4. Освободете се от гнева.
5. Освободете се от съжалението.
6. Освободете се от безпокойствата.
7. Освободете се от обвиненията.
8. Освободете се от вината.
9. Освободете се от страха.

Посмейте се добре, от сърце поне веднъж на ден (особено ако засяга неспособността ви да се освободите от някое или от всички споменати горе).

Дзен мъдрост


5 лв10 лв20 лв50 лв100 лв


ПОДКРЕПЕТЕ САЙТА

Винаги съм предоставяла прогнозите безплатно и винаги ще е така. Инвестирам в тях времето си от сърце и за мен е истинско щастие да съм ви полезна.

Ако сте доволни от поднесената информация в сайта и желаете да подкрепите развитието му, може да изразите своята искрена благодарност като дарите сума пари по избор от бутоните по-долу или по сметка в РАЙФАЙЗЕН БАНК, на името на „АСТРО-НОВИНИ от Мишел" ЕООД, IBAN BG 20 RZBB 9155 1008 379 799, BIC RZBB BGSF.

Поддържането на сайта изисква много време и усилия.

С вашата подкрепа ще мога да продължа още по-успешно да го развивам, за да бъде полезен и занапред.

Мишел


5 лв10 лв20 лв50 лв100 лв