Вдъхновение за днесКликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


„Това, което представляваме, е резултат от това, което сме мислили. То се основава върху нашите мисли. Ако човек говори или действа с лоши намерения, страданието го следва така, както колелото следва копитата на добичето, което тегли каруцата.“

Дхамапада