Северен възел в Лъв

♦♦♦ Жан Спилър ♦♦♦

19 септември 1905 до 30 март 1907 Лъв

♦♦♦

24 април 1924 до 26 октомври 1925 Лъв

♦♦♦

22 ноември 1942 до 11 май 1944 Лъв

♦♦♦

11 юни 1961 до 23 декември 1962 Лъв

♦♦♦

13 януари 1980 до 24 септември 1981 Лъв

♦♦♦

21 октомври 1998 до 9 април 2000 Лъв

♦♦♦

10 май 2017 до 6 ноември 2018 Лъв

♦♦♦

30 ноември 2035 до 29 май 2037 Лъв

♦♦♦

СЕВЕРЕН ВЪЗЕЛ В ЛЪВ

и Северен възел в Пети дом

(и Слънце във Водолей)

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Качества, които трябва да развивате

Работата в тези области може да ви помогне да разкриете неподозирани дарби и таланти.

• Индивидуалност

• Желание да бъдете в центъра на вниманието

• Следване повелите на сърцето

• Развиване на волята

• Ентусиазъм

• Самоувереност

• Поемане на риск

• Сближаване с „детето“ у другите

• Радост от живота, забавления

• Приемане на живота като игра

• Вяра, че можете да постигнете всичко

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Качества, от които трябва да се освободите

Ако работите, за да намалите влиянието на тези особености, можете да направите живота си по-лек и приятен.

• Желанието да бъдете като другите, за да ви харесват

• Стремеж към избягване на емоциите

• Равнодушие

• Очакване другите да ви подтикнат към действие

• Пренебрегване на онова, което наистина се случва

• Желание да се сдобиете с още информация, преди да предприемете действия

• Прекалена мечтателност

• Стремеж да избягвате споровете

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Ахилесова пета/Капанът, който да избягвате/Истината, която трябва да приемете

Хората, родени със северен лунен възел в Лъв, трябва да осъзнаят, че тяхната ахилесовата пета е в необходимостта да чувстват, че хората от тяхната среда ги приемат. („Ако само мога да бъда в синхрон с живота и да не се различавам от другите, хората около мен неизменно ще ме подкрепят и това ще ме направи щастлив.“). Но подобно мислене е бездънна пропаст: техните приятели никога няма да им окажат достатъчно подкрепа, за да изпъкнат като индивидуалности и да се възползват от вълнуващите възможности, които животът предлага. Те трябва да станат най-добри приятели на себе си и да имат кураж да се движат в посоката, която ще им донесе щастие.

Капанът, който трябва да избягват, е да не се поддават на склонността си непрекъснатото да търсят информация. („Ако само знаех достатъчно, щях да се чувствам уверен и щях да предприема съзидателни действия.“). Те никога не смятат, че са достатъчно информирани,, за да предприемат успешни активни действия, така че продължават да се движат с групата и да чакат щастието да ги открие. Истината, която трябва да осъзнаят, е, че в определени моменти трябва да поемат риск и да започнат да изграждат собственото си щастие. След като веднъж са започнали да действат и да коват съдбата си, знанията, от които се нуждаят, за да успеят, ще дойдат при тях без усилия.

Какво наистина искат тези хора

Онова, което родените със северен лунен възел в Лъв наистина искат, е да получат любов. Необходимостта, която изпитват – да чувстват изпълнената с обич енергия на другите, е почти неутолима. За да премине тази енергия успешно в техния живот, те първо трябва да дадат своята любов като доставят радост на другите, а те знаят как да поставят близките си в центъра на вниманието и да ги направят щастливи. Като използват своето въображение, за да доставят радост на другите, те си създават „публика“ или приятелска група, която ги приема, подкрепя и обича. Най-точният барометър, който ще покаже дали са „на пистата“ за хората със северен възел в Лъв са ръкоплясканията и одобрението на другите. Когато доставят радост на другите и това е в съзвучие със собствените им общочовешки идеали – те постигат радостта от това да знаят, че са във водовъртежа на живота.

Дарби/Професия

Подходящи за тези хора са професиите, които изискват творчески усилия. Да забавляват хората (певци, актьори, и т.н.), импресарска дейност или друг начин да бъдат в центъра на сцената освобождава тяхната невероятна творческа енергия по един конструктивен начин, който доставя радост на всички. Други добри възможности са дейностите, свързани с деца, игри и спорт.

Хората, родени със северен лунен възел в Лъв, притежават дарбата да бъдат безпристрастни – те могат вярно да усетят каква е „играта“. Тази склонност да се гледа обективно на нещата е предимство, когато се използва като помощно средство за постигане на цели, доставящи радост на другите. Но ако те се заемат с професии, за които обективността е цел (научен работник, откривател, инженер, техник, и т.н.), техният живот може да се окаже лишен от жизненост и радост. Те са по-добри, когато използват тази своя природна дарба в различни творчески проекти.

Изцелителни твърдения, подходящи за родените със северен лунен възел в Лъв

• „Единственият човек, който може да изгради моето щастие, съм аз.“

• „Щом се забавлявам, значи живея.“

• „Когато следвам импулсите на детето в мен, аз печеля.“

• „Печеля, когато действам активно, за да постигна онова, което искам.“

• „Когато се обърна към детето в себе си, всички печелят.“

• „Когато доставям радост на другите, се чувствам близък с тях.“

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ЛИЧНОСТ

Минали животи

Хората със северен възел в Лъв са прекарали много животи, наблюдавайки отстрани действията на другите. Те са били учени, наблюдатели, хора, които са жертвали личната си индивидуалност в името на общочовешки каузи и идеали. Те са свикнали да свързват своята творческа енергия с мечтите и копнежите на другите, без да обръщат внимание на собствените си нужди и желания.

Така в миналите си животи те са загубили връзка с жизнеността на детето в себе си. И в този живот отново подсъзнателно са избрали среда, която пренебрегва детското в тях. Те може би са родени в семейства, където е имало насилие и където безпристрастното наблюдение на поведението на родителите е въпрос на оцеляване. Или пък са родени в семейства на алкохолици, където емоционалните реакции на единия или двамата родители са непредсказуеми, и тъй като не са могли да имат доверие на хората, които се грижат за тях, единственото безопасно поведение е било да потискат чувствата си. Или пък загубата на родител на един ранен етап от техния живот им е дала допълнително чувство за отговорност и те са разбрали, че вече не могат да бъдат просто деца.“

Тези хора са имали толкова много минали животи, в които са били безпристрастни и са наблюдавали живота от научна гледна точка, че сега чувстват истински страх от обвързването. Те се боят да загубят своята обективност; подсъзнателно усещат, че това е било единственото нещо, което ги е съхранило в миналото. Но в този живот тяхната мисия е различна – те трябва да се сближават с хората и да се научат да се забавляват! Родените със северен възел в Лъв са се придържали към скования, научен подход към нещата в много прераждалия и не са се забавлявали на тази планета, но този път те трябва да се радват на живота. Когато са в близост до деца, детето вътре в тях се пробужда. Когато играят и просто бъдат себе си, те се вдъхновяват и да започнат да живеят истински. И това е тяхното предизвикателство – да се върнат отново към жизнеността на живота.

Благодарение на ориентацията към науката от предишните си животи, тези хора влизат в това прераждане с „лабораторна безпристрастност“ – непрекъснато наблюдават, без да се стремят към промяна или да се намесват по някакъв начин в събитията. Това им позволява да бъдат съвсем наясно със ситуацията и много точно да преценяват онова, което се случва. Но ако те прекалено се идентифицират с ролята на важния наблюдател“, това може да се превърне в начин за себедоказване, да ги накара да се отдръпнат от другите, да започнат да ги преценяват и да се чувстват по-значими от тях.

Те могат да започнат да мислят по следния начин: „Ще спестя всички глупости и ще го кажа направо!“, и след това, когато видят изражението върху лицето на другия, започват да се чувстват зле. Но техният ум говори: „Ето, казах го! Ще се придържам към думите си!”, и те се затварят в сковаността на тази позиция. Но в този живот те са изправени пред предизвикателството да посочват на другите онова, което се случва, по един позитивен начин, който да кара хората да се смеят и/или да им помагат да променят своето бъдеще в положителна посока и да облекчат товара им. Този път родените със северен лунен възел в Лъв трябва не само да видят какво се случва, но и активно да участват в позитивната за всички засегнати, включително и за себе си, промяна. През това прераждане целта на техния живот е да научат как да постигнат онова, което искат, не като се отдалечават от другите, а чрез активно участие.

Противоречие между наблюдението и действието

Хората, родени със северен лунен възел в Лъв, понякога се чувстват като погълнати от драмите на другите, но просто стоят и наблюдават отдалеч безсилни, макар че могат ясно да видят как стоят нещата. Те мислят, че другите хора ще успеят да се справят сами, „да опънат платната в посоката, в която духа вятърът“, да променят курса и да спечелят при новите обстоятелства. Те често могат да видят промяната на вятъра и височината на вълните, но не успяват да бъдат достатъчно активни и да се възползват от ситуацията.

Те са „застинали“ от едната страна на махалото. За да осъществят успешно мечтите си, са необходими едновременно наблюдение и действие. Понякога е нужно здраво да се дръпнат въжетата, за да се придвижи лодката напред и да се постигне равновесие; ако тя се е наклонила, трябва да се преместят тежки предмети, за да се постигне нова балансирана позиция и екипажът да бъде в готовност за новата посока и наближаващата буря. Не трябва да се щадят сили. Точното наблюдение е важна част от съзидателния процес, за да може енергията да се насочи в правилната посока. Хората, родени с тази позиция на лунните възли, са великолепни в наблюдението, но не бива да забравят да преминават към действие, за да осъществят промени във физическия свят.

Противоречие между научния и творческия подход

Понякога хората, които са родени със северен възел в Лъв, могат на практика да мислят безкрай. Те анализират всичко, обмислят всички детайли, които може да се объркат, проверяват настроенията на хората около тях и се стремят да се сдобият с цялата налична информация, за да не направят грешка, когато са решили да действат. Но има толкова много неща, за които трябва да се мисли, че те се объркват и това ги парализира. Тази тяхна склонност да търсят сигурност чрез „сигурното знание“ им пречи да поемат рискове, а те биха увеличили тяхната жизненост и биха ги предпазили от опасността да водят замръзнал, пасивен живот.

Те се учат да бъдат по-активни; затова трябва да започнат да вярват в своята интуиция, вместо да се гмуркат в дебрите на логическите стратегии. Трябва да имат желание да осъзнаят, че има грешка в основните им убеждения. Но често приемат, че притежават повече знание от останалите. Макар че то им пречи да осъществят мечтите си, родените със северен възел в Лъв обикновено упорито държат на него. „За да следвам повелята на сърцето си и да мога да постигна онова, което искам, първо трябва да се изпълнят условията х, у и z.“ Но това никога не става. Необходимо е тези хора да се освободят от идеята, че трябва напълно да контролират успеха или провала на своите мечти. В действителност животът може да стане техен партньор, когато оставят настрана своите тревоги и започнат да правят онова, което могат, във всеки един момент. Така малко по-малко ще превърнат мечтите си в реалност. Ако нямат желание да направят това, техните „подходящи условия“ никога не се появяват и те отлагат поемането на риска, докато не стане прекалено късно и вратата на възможностите не се затръшне пред тях!

Хората, родени със северен лунен възел в Лъв, се учат как да надмогнат ограниченията на научния подход и да имат истинско творческо отношение към живота. Творчеството не може да бъде планирано или поставяно в график. То е процес и върви ръка за ръка с интуицията и енергията, която те имат на разположение във всеки един момент, и със средствата, които са им под ръка. Творческото отношение включва решение къде да се отиде, което след това трябва да се свърже с вселенските закони, за да се постигне набелязаната цел. Крайният резултат може и да не е точно онова, което са си представяли, но енергията от това очакване ще изпълни хората със северен възел в Лъв с радост и чувство за успех.

Хората, родени с тази възлова позиция, трябва да се научат да приемат онова, което Вселената им дава по пътя към сбъдването на мечтите. Обикновено, когато се обърнат към нея и кажат: „Искам отговор на този въпрос“ и го получат те си мислят: „Не, не е това“, и обезсилват своето собствено откриване на истината с бездействие. Те се въртят в кръг и се чувстват лишени от жизнена сила. Когато това се случи, то е сигнал, че трябва да преминете към действие. Необходимо е да помогнете на себе си по някакъв начин: вдигнете телефона и се обадете на приятел, изпратете на любимия човек подарък или започнете да практикувате някакъв спорт или дейност, които отново ще ви изпълнят с енергия. А когато тя отново нахлуе във вас, ще се почувствате близки с хората, способни да се свържете с другите на емоционално или интелектуално ниво – а усещането е страхотно!

Да се движиш по течението

Хората, родени със северен възел в Лъв, не могат да усетят собствената си сила и да правят градивни промени в живота си. Те мислят, че всичко се движи по течението, и затова се чувстват безсилни. Често дори се примиряват с тази неизгодна за тях ситуация като вярват, че „така трябва да бъде“, защото не смятат, че имат сила да променят нещата. Един от най-важните уроци, които трябва да усвоят в този живот, е да разберат, че притежават сила – тази наистина специална дарба да осъществяват конструктивни промени, базирани на тяхната способност да виждат живота в по-широк план.

В миналите си съществувания тези хора са се осланяли на течението на вселенската енергия да ги направлява и това е давало резултати. В този живот, докато активно преследват своята цел (тази, която е в съзвучие с детето у тях), те отново могат да мислят, че Течението (с главно „Т“) ги води в правилната посока. Бедата идва, когато започнат да не чувстват вътрешна връзка с тяхната цел. Тогава, тъй като съдбата им в този живот е да се научат да общуват с другите по един позитивен начин, течението, по което се движат всъщност ще се състои от енергията на другите хора и те няма да бъдат направлявани от Вселенския разум. Движението по течението, а всъщност това са копнежите и желанията на другите хора, може да е породено от много егоистични стремежи.

Хората със северен лунен възел в Лъв се движат по течението и с цел да задоволят другите. Това е техният начин да се свържат с останалите и да бъдат приемани, без да е необходимо да се задълбочават и да поемат риск от емоционално рухване. Единственият проблем е, че когато тези хора се движат по течението, обикновено накрая започват да свирят втора цигулка в зависимост от желанията на хората. Когато те се почувстват във водовъртежа от желанията на близките си, най-добрият изход е просто да отстъпят и временно да се оттеглят, така че да могат да осъзнаят и преценят собствените си чувства в тази ситуация – след това е нужно просто да повярват в онова, което искат. Тяхната работа е да следват посоката, която ще направи щастливо детето в тях. Колкото по-силно става радостното усещане, толкова по-убедени могат да бъдат, че са на правия път.

Техният ум, който се опира на „научни оценки“ за онова, което е най-добро за всички, не е най-точният барометър за хората със северен възел в Лъв в този живот. Те трябва да се концентрират да доставят радост на детето в тях. Когато изберат да се движат в тази посока, някой, който е разчитал на тях за задоволяване на нуждите си, може да се почувства наранен или разочарован, но родените с лунен възел в Лъв не бива да забравят, че в дългосрочен план то може да се окаже точно онова, което този човек трябва да научи в името на своята лична отговорност. Хората, родени с тази възлова позиция, нямат представа какви уроци трябва да усвоят другите. Онова, което те знаят със сигурност, е чувството на истинско щастие вътре в тях – това усещане е единственият им сигурен пътеводител във вярната посока.

Когато родените с лунен възел в Лъв следват съветите на своя разум, а не копнежите на сърцата си, те се отдалечават от целта си в това прераждане – да правят онова, което им носи щастие. В продължение на толкова много животи тези хора са служили на общочовешките цели, така че детето вътре в тях е много пречистено. Те трябва да вървят след това, което им носи щастие – това е единственият глас, който ще ги изведе от объркването, причинено от енергията на чуждото его, към светлината на тяхната лична сияйна индивидуалност.

Повечето хора биха дали всичко, за да получат подобно напътствие в живота: „Играй и се забавлявай!“ Родените със северен възел в Лъв спокойно могат да правят това, защото те автоматично действат отговорно. Тяхната вярна пътека сега е да търсят своята индивидуалност и да осъществят мечтите си, като не позволяват на другите да им пречат.

 

ПОДКРЕПЕТЕ САЙТА

Винаги съм предоставяла прогнозите безплатно и винаги ще е така. Инвестирам в тях времето си от сърце и за мен е истинско щастие да съм ви полезна.

Ако сте доволни от поднесената информация в сайта и желаете да подкрепите развитието му, може да изразите своята искрена благодарност като дарите сума по избор по сметката на сайта в ОББ България ЕАД (бившите Райфайзен и КВС), на името на „АСТРО-НОВИНИ от Мишел" ЕООД, IBAN BG20RZBB91551008379799, BIC RZBB BGSF.

Можете да ме подкрепите и с:

Поддържането на сайта изисква много време и усилия.

С вашата подкрепа ще мога да продължа още по-успешно да го развивам, за да бъде полезен и занапред.

Мишел

Копирането е заключено.