Северен възел в Близнаци

♦♦♦ Жан Спилър ♦♦♦

17 април 1927 до 28 декември 1928 Близнаци

♦♦♦

14 декември 1945 до 2 август 1947 Близнаци

♦♦♦

26 август 1964 до 19 февруари 1966 Близнаци

♦♦♦

17 март 1983 до 11 септември 1984 Близнаци

♦♦♦

13 октомври 2001 до 13 април 2003 Близнаци

♦♦♦

5 май 2020 до 18 януари 2022 Близнаци

♦♦♦

10 февруари 2039 до 10 август 2040 Близнаци

♦♦♦

 

♦♦♦

СЕВЕРЕН ВЪЗЕЛ В БЛИЗНАЦИ

и Северен възел в Трети дом

(и Слънце в Стрелец)

ОБЩ ПОГЛЕД

Качества, които трябва да развивате

Работата в тези области може да ви помогне да разкриете своите неизвестни дарби и таланти.

• Здравословно любопитство

• Задаване на въпроси, за да разберете какво мислят другите

• Поглед върху двете страни на всяка ситуация

• Такт

• Логика

• Изказване на вътрешното раздвояване

• Положителен подход към живота и към другите хора

• Съзнателни действия за повдигане духа на околните

• Използване на подход, който не е заплаха за околните, когато изразявате идеите си

• Слушане

• Отвореност към нови идеи и преживявания

• Търсене на фактологична информация преди вземане на решение

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

Качества, от които трябва да се освободите

Работата за намаляване влиянието на тези склонности може да ви помогне и да направи живота ви по-лесен и радостен.

• Самодоволство

• Надменност

• Приемането, че другите знаят „къде се намират“

• Мисълта, че знаеш какво казват другите, без да се вслушваш в думите им

• Необходимостта да бъдете прави

• Приемане на „истината“, без да вземете предвид мнението на другите

• Безгрижната спонтанност

• Поемане по краткия път

• Приемане на хората твърде сериозно, прекалените размисли

• Действия, основани на интуицията, без да проверите фактите

• Съпротивата на идеите, които са чужди на вашата система от ценности

• Предразсъдъците към настоящите ситуации на основата на минал опит

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Ахилесова пета/Капаните, които да избягвате/Какво не бива да забравяте

Ахилесовата пета на хората, родени със северен лунен възел в Близнаци, която трябва да съзнават, е необходимостта винаги да бъдат прави. („Ако другите признаят, че съм прав и ме оценяват за това, ще се чувствам разбран и приет.“) Това може да ги въвлече в капана на непрекъснато търсене на Истината. („Ако знаех всички правилни отговори, хората щяха да ме ценят, тогава ще мога да си отдъхна и да се чувствам свързан с тях.“). Но това е една бездънна яма: тъй като е невъзможно човек да бъде винаги „прав“, тези хора никога не се чувстват добре. И когато спорят и се опитват да убедят хората, че са прави, другите не искат да се обвързват с тях.

Какво наистина искат тези хора

Те искат да бъдат напълно освободени от необходимостта да преследват истината, животът им да бъде изпълнен с приключения, да бъдат спонтанни и прави 100 %. Когато говорят, те искат да изразяват изцяло своето разбиране за истина, интуитивните си догадки и всеки да ги разбира, да се поучава от тях и да оценява помощта им.

За да постигнат тази цел, хората, родени със северен възел в Близнаци, трябва да спрат да фокусират вниманието си върху „собствената си истина“ и да започнат да се вглеждат в хората около себе си. Те трябва да слушат и да разбират информацията, която другите споделят. Когато хората с това възлово разположение слушат по този начин, понякога могат да достигнат до внезапно вярно проникновение, което е точно истината, от която другият човек се нуждае. И тъй като тази информация се отнася конкретно за проблема на другия, тя ще бъде възприета с благодарност.

 

Таланти/Професия

Тези хора имат способност (когато се вслушват) да се настроят на конкретния мисловен процес на другите и да дадат информация, която да позволи на околните да видят проблема от един по-широк ъгъл. Работа в областта на продажбите, писането, образованието и комуникацията във всичките й форми може да ги направи щастливи, както и да им донесе материален успех.

Дарбите в областта на философията, религията и вътрешното осъзнаване на етиката и морала са също добре приложими за хората, родени със северен възел в Близнаци. Те могат да използват своята духовна и интуитивна съзнателност, за да разберат какво мислят другите, без да загубят собствената си истина. Но ако професионално тяхната цел е преследването на истината или на някаква религия като краен резултат, те може да се почувстват безкрайно самотни. Ще бъде по-добре, ако използват природните си дарби, за да се сближат с другите в ежедневния живот.

 

Изцелителни твърдения, подходящи за родените със северен лунен възел в Близнаци

• „В този живот трябва да се съсредоточа върху хората.“

• „Мога да намаля скоростта и да отделя време, за да се свържа с другите.“

• „Когато започна да разбирам как мислят хората, аз ще зная какво да кажа.“

• „Когато имам желание да чуя и науча нещо за другия човек, аз печеля.“

• „Ако не разбирам, напълно приемливо е да задавам въпроси.“

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

ЛИЧНОСТ

Минали животи

Хората със северен лунен възел в Близнаци са имали най-различни житейски съдби с една обща характеристика: търсене на истината. Те са имали прераждания, в които са преследвали истината по свой начин – като пътуващи монаси в Индия, скитащи номади в пустинята, отшелници или обикновени хора, които са се заселвали сред пустошта, за да изучават природните тайни. Те са също имали много животи, в които са търсили истината като колективен идеал и са били погълнати от идеите на различни религиозни организации. И в двата случая търсенето на истина, духовност, етика и просветление са мотивирали целия им живот, а обществените и човешки взаимоотношения са били пренебрегвани.

Философът

Тези хора са имали много минали прераждания като философи. Живот след живот, независимо дали са били будисти, юдеи, мюсюлмани, или християни, те са изоставяли близките си, за да търсят истината. Ето защо в това прераждане все още имат склонност да се отдалечават от хората и да се движат в собствена посока. През цялото време в предишните си прераждания са търсили просветление – ако е било необходимо, изкачвали са се на върха на планината, за да намерят истината. Но след толкова много прераждания, в които целта им е била една, те са я намерили! В този живот не е необходимо да продължават да я търсят. Накрая, на върха, те са останали изолирани и самотни. Затова в този живот предизвикателството е да споделят своята истина, да се върнат към живот в обществото и да се свържат с останалите.

Проблеми с общуването

В резултат от самотата и изолацията в миналите животи родените със северен възел в Близнаци могат да говорят с часове, без да дават думата на друг. Те може и да зададат на другите някакъв общ въпрос, като „Как вървят нещата?“, но ако другият човек насочи вниманието отново към тях, се възползват от възможността и не спират с монолога си. Могат да говорят за всичко, което се случва в техния живот, да си спомнят, да разкажат дузина истории, в които да се представят като герои, без другият човек да добави и дума. Тъй като не получава шанс да се включи в разговора или да разкаже своя собствена история, техният слушател загубва интерес.

Вътрешни конфликти

Безпокойства и страхове

В много минали прераждания родените със северен лунен възел в Близнаци са били духовни съветници, наставници и е трябвало да бъдат сигурни за неща, за които другите са изпитвали съмнения и страхове. Тяхното подсъзнание им е казвало: „От теб се очаква да знаеш всички отговори.“ Техните цели са изисквали пълно отдаване и вяра, затова сега подсъзнателно се опитват да пренебрегнат появяващите се страхове или съмнения.

 

Живот в обществото

Родените със северен лунен възел в Близнаци се учат, че в обществото има свобода на избора. Не всички следват едни и същи правила. Когато всеки от нас се движи по свой собствен път, нормално е да бъде несигурен, да се съмнява и да притежава достатъчно смиреност, за да търси мнението на другите – в действителност това е най-разумното поведение.

Двойственост

Тези хора се учат да приемат двойствеността: противоречията в другите и двойствеността на собствената си природа. Тъй като са преследвали само истината в миналите си животи, те са загубили способността да бъдат човешки създания. В това прераждане тяхната мисия е да открият отново всичко за човешката природа.

Оптимизъм

Хората със северен лунен възел в Близнаци имат склонност да бъдат слепи оптимисти, което може да ги подведе да попадат в различни ситуации, без внимателно да са проверили всички факти. Понякога те интуитивно чувстват, че някой е бил непочтен към тях, но могат да пренебрегнат своето усещане с надеждата, че ще ги оценят и всичко ще се подреди. Когато осъзнаят небалансираността, те се нуждаят от един нов избор. Това ще възстанови самочувствието им.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Нужда от свобода

Хората със северен лунен възел в Близнаци изпитват невероятна нужда от свобода в това прераждане. Ако това ги кара да се запознават с нови хора, е здравословно и ще доведе до увеличаване на тяхната жизненост. Но ако подтикът към свобода е основан на вслушване в техните „свободолюбиви записи“ или бягство от предизвикателството на връзките с другите, резултатът ще бъде тревога и самота.

Страх от обвързване

Когато другите ги тревожат, реакцията на хората със северен възел в Близнаци е изцяло да се отдалечат и да се завърнат на своя планински връх. Те чувстват, че обвързаността ги прави слаби, и подсъзнателно се страхуват да бъдат разбрани в дълбочина от друг човек. Също така се объркват, когато трябва да влагат много усилия, за да споделят своите истини. Макар че истините идват прекалено лесно за тях, те имат големи трудности, когато трябва да ги предадат на другите, по начин, по който ще бъдат разбрани и оценени.

Поемане на ангажименти

Повечето от тези хора искат да установят сигурна, скрепена с брак връзка, но една част от тях в същото време се страхува от постоянността. Те искат да бъдат свободни да се развиват и променят, да се движат в света около себе си и да вършат различни неща. Ако наистина се свържат с друг човек, който има същия темперамент, могат да получат най-доброто от двата начина на живот. Но ако влязат в една връзка, която ограничава свободата им, обикновено резултатите са отрицателни.

Склонност към предварителни преценки

От всички качества, които ги водят до заблуда в тяхното подсъзнание, онова, което най-често саботира връзките им, е склонността предварително да си правят заключения, без да имат достатъчно доказателства. Когато действат, без да са събрали предварително факти или да са споделили информацията си с другите, те предопределят своето разочарование. Когато имат съмнения, те трябва да говорят с другия човек и да слушат, без да проявяват осъдително отношение. Ако приемат, че другите знаят, че всичко е наред, те често си навличат неприятности. Когато проверяват нещата в реалния живот – откриват кой е другият човек и дават информация за това кои са те – ще бъдат много по-щастливи. За да имат успешна връзка, те трябва да излязат малко встрани от своя път, за да оставят отворени възможностите за общуване.

Изразяване на чувствата

Когато хората с това разположение на възлите отделят време, за да изразят точно своята гледна точка за личните си изживявания, другите биват дълбоко развълнувани. Като резултат родените с лунен възел в Близнаци изпитват радостта от приемането и симпатията. Когато те споделят неща, без да е необходимо да бъдат прави или да докажат своята гледна точка, ще почувстват резултата със сърцето си. За да достигнат до другите на духовно ниво, те трябва да изричат истината за онова, което чувстват.

ПОДКРЕПЕТЕ САЙТА

Винаги съм предоставяла прогнозите безплатно и винаги ще е така. Инвестирам в тях времето си от сърце и за мен е истинско щастие да съм ви полезна.

Ако сте доволни от поднесената информация в сайта и желаете да подкрепите развитието му, може да изразите своята искрена благодарност като дарите сума по избор по сметката на сайта в ОББ България ЕАД, на името на „АСТРО-НОВИНИ от Мишел" ЕООД, IBAN BG18UBBS81551008379799, BIC UBBSBGSF.

Можете да ме подкрепите и с:

Поддържането на сайта изисква много време и усилия.

С вашата подкрепа ще мога да продължа още по-успешно да го развивам, за да бъде полезен и занапред.

Мишел

Копирането е заключено.