Лунни възли

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЛУННИТЕ ВЪЗЛИ

Възлите на Луната не са планети, а са пресечните точки на орбитата на Луната около Земята със земната орбита около Слънцето. Посоката на движение на възлите е обратна на часовниковата стрелка. Северният е възходящият възел (най-близката до Северния полюс точка), а южният възел е низходящият (най-близката до Южния полюс точка). Те винаги се намират на 180° разстояние помежду си. Някои астролози използват изчисления, които определят действителното положение на лунните възли (те вземат предвид съществуващите в действителност колебания на лунната орбита), а други използват усреднени стойности (пренебрегват тези трептения). Аз използвам действителното положение на възлите. Разликата между двете стойности не е повече от 1 ° 45′.

ОСТА НА ЛУННИТЕ ВЪЗЛИ

Всички планети имат северен и южен възел. В тази книга разглеждам северния и южния възел на Луната, които са известни още като ос на възлите. Информацията в отделните глави в действителност е описание на северния/южния възел от оста, макар че за по-просто, аз ги наричам само позиции на северния възел. Позицията на южния възел (която се намира точно срещу северния) обрисува онези черти от нашия характер, които са били прекалено развити по време на миналите ни прераждания и обикновено вземат надмощие в нашия характер и в този живот и пречат на равновесието ни. Когато предприемаме различни действия, без да осъзнаваме това, ние обикновено действаме според предопределената позиция от южния възел, защото сме свикнали да постъпваме по този начин, който е в наша полза. Но в този живот нашият опит ни показва, че подходът към различните ситуации от подобна позиция не дава резултати. Макар че в тази книга наблягам основно на северния възел, информацията в отделните глави е сбор от фактите, които ми дават двата края на възловата ос.

Когато астролозите се позовават на възлите, те обикновено имат предвид северния и южния възел на Луната. В астрологията Луната управлява нашите чувства, настроения, зависимост, несигурност, чувството за принадлежност – тя управлява нашия емоционален живот и определя представата ни за самите нас, това е начинът, по който инстинктивно се възприемаме, независимо от онова, което показваме. Аз смятам, че Луната е най-важната планета в хороскопа, от гледна точка на нашата карма. Тя лежи в основата на всяка личност. В първата ми астрологическа книга, написването на главата за Луната ми отне повече време, отколкото всички останали девет глави. Аз открих дълбочината на нейните знаци и факта, че те са безброй – моите изследвания се насочваха все по-надълбоко, докато един ден се облегнах назад в стола и казах: „Това е!“ Като следваме напътствията на възлите на Луната и по този начин възвърнем равновесието в нашия емоционален живот, ние изминаваме дълъг път в посока към успокояване на вътрешния стрес и възвръщане на самоувереността в личния си живот.

ЗНАЦИ И ДОМОВЕ

В момента на раждането на всеки човек северният лунен възел е разположен в определен знак и дом. Неговата позиция може да се установи с помощта на таблицата в началото на книгата и след това главата, която се отнася за знака, в който е вашият северен възел, ще ви даде информация и конкретни насоки, които ще ви помогнат да реализирате пълния си потенциал. За по-голяма пълнота аз ви препоръчвам да прочетете и главата, която се отнася до положението на възела по дом, което може да получите от астролог или от компютърна рождена карта.

Знакът, в който се намира северният възел, определя промените, които трябва да направите в своя характер. А домът показва онези изживявания, които помагат на човек да стигне до своята нова психологическа завършеност.

Според мен домът е поне толкова важен колкото н знакът. Позицията по дом разкрива сцената, на която се усвояват житейските уроци. Например, ако северният лунен възел е в Рак, в 11 дом, вие се учите да разбирате и да изразявате своите чувства като използвате енергията, която идва от взаимоотношенията ви с приятели, и да се движите по течението (11 дом); ако северният лунен възел е в Овен, в 4 дом, това означава, че ако осъзнаете своите инстинктивни импулси (4 дом), вие можете да откриете и да изразите кой сте всъщност (Овен).

Из: „АСТРОЛОГИЯ НА ДУШАТА“

ЖАН СПИЛЪР

Издателство: „Аратрон“

ПОДКРЕПЕТЕ САЙТА

Винаги съм предоставяла прогнозите безплатно и винаги ще е така. Инвестирам в тях времето си от сърце и за мен е истинско щастие да съм ви полезна.

Ако сте доволни от поднесената информация в сайта и желаете да подкрепите развитието му, може да изразите своята искрена благодарност като дарите сума по избор по сметката на сайта в ОББ България ЕАД, на името на „АСТРО-НОВИНИ от Мишел" ЕООД, IBAN BG18UBBS81551008379799, BIC UBBSBGSF.

Можете да ме подкрепите и с:

Поддържането на сайта изисква много време и усилия.

С вашата подкрепа ще мога да продължа още по-успешно да го развивам, за да бъде полезен и занапред.

Мишел

Копирането е заключено.