Луна, Стивън Аройо

Индивидуалността в настоящия живот се гради на основите на миналото. Също както 4-и дом се намира в най-ниската точка на рождената карта, основата, върху която градим цялата работеща индивидуалност, така Луната – която традиционно “управлява” Рак и четвърти дом, които споделят идентичен принцип – представя коренните ни чувства към себе си. Принципът на Луната е подобен на това, което много психолози наричат “образ на своето Аз”, въпреки, че усещането за своето “Аз”, представено от нея не е толкова съзнателен, (визуален) образ, колкото подсъзнателен, обикновено доста неясен намек за онова, което действително сме.

Астролозите традиционно са свързвали Луната с миналото, или просто с миналото на този ни живот и свързаните с това условия на ранното детство и взаимоотношенията с родителите (особено с майката), или онова, което е свързано с по-широкото разбиране на миналото в контекста на теорията за прераждането. В много астрологични трудове се е определяло, че докато Луната показва миналото, Слънцето показва днешната ориентация, а Асцендентът показва посоката на бъдещото развитие. Няма съмнение в логиката на разсъжденията зад тези паралели и – на абстрактно ниво – те вероятно са доста точни в повечето случаи. И все пак всичко се събира в настоящето; онова, което сме били, продължава да влияе на нашите ориентации, позиции и действия в настоящето. Какво чувствуваме за себе си и какви модели на изразяване възникват най-естествено и се усещат най-комфортни за нас (Луната), всичко това има голямо въздействие върху днешният ни начин на живот.

Също както Луната в нашата слънчева система отразява слънчевата светлина към Земята и по такъв начин концентрира жизнената сила върху практичните цели (символизирани от Земята), така Луната в астрологията представя общото отражение на това, какви сме били в миналото. Това е образ на  усвоен минал опит и поведенчески модели, с които сега се чувствуваме комфортно, защото са ни познати и защото ние – всъщност – сме служили за пример на тези качества в самата си същност. С други думи, Луната символизира – особено, в съответствие със своето положение в знаците – особени ментални и емоционални кармични модели, които или ни пречат, или ни помагат в опитите ни за себеизява и приспособяване към външния свят. Ако аспектите на Луната са хармонични, показват минали условия и модели на спонтанна реакция, които могат да помогнат на личността да се приспособи към живота и обществото и да изрази своето “Аз”.

Ако аспектите са напрегнати, символизиращи неспособност за лесно приспособяване към живота и/или негативен образ на своето “Аз”, тези емоционални предразположения трябва да бъдат надраснати. Важно е де се отбележи, че Луната символизира такива спонтанни реакции и поведенчески модели, че тези ориентации са очевидни главно в детството, когато поведението на личността е доста чисто и не е потиснато. Следователно, лунният знак и аспекти са ефективни най-непосредствено в ранните години на живота. Когато човек стане по-възрастен, е възможно да надрасне някои стари емоционални модели до такава степен, че емоционалните блокади, представени в картата чрез лунните аспекти, може да нямат повече никакво значение. С това не искам да кажа, че лунният знак престава да бъде важен, понеже той винаги ще символизира доминантният тон във фундаменталния начин на живота на личността. Но подчертавам, че проблемите и конфликтите, свързани с аспектите на Луната и с изразяване на качествата, символизирани по такъв начин, могат почти изцяло да бъдат надраснати, или поне, да се регулират по разумен начин.

Тъй като Луната е толкова сложен символ и понеже нейните значения са така многочислени и разнообразни, най-подходящият начин да се обясни следното е да представя схематичен план:

а) Луната символизира образ, който личността вижда отразен в своето общуване с публиката. Затова, нехармонично аспектираната Луна може да показва неспособност към хармонична проекция, за да могат другите хора да реагират по позитивен начин. Хармонично аспектираната Луна често показва, че личността може да се изрази хармонич-но при общуване с хората и че има правилен усет за това, което се харесва на публиката. (С други думи, когато личността интуитивно правилно реагира върху другите, те на свой ред аналогично отговарят по позитивен начин). По този начин хармоничните аспекти с Луната, показват област на лесна и свободна проекция, за да получим добра обратна връзка.

б) Нехармонично аспектираната Луна обикновено показва забележимо неточен образ за своето “Аз”, тъй като това, което личността чувствува за себе си, опирайки се на минали навици и минала индивидуалност, може да не бъде точното описание на истинската й натура  в настоящето. Тази неточност на собствения образ обикновено се изразява в поведения като: погрешно отношение към нещата, свръхчувствителност, излишно    реагиране на дреболии, маниер на обличане, който не съответствува на вътрешната натура и истинската индивидуалност, излишна отбранителна позиция.

в) Положението на радикалната Луна в домовете показва област на жизнена активност, където е необходимо да получаваме обратна връзка, където можем да се видим по по-обективен начин и където можем да се настроим за усещане на своето “Аз”, което може да ни осигури вътрешно спокойствие.

г) Знакът, в който се намира Луната показва как се защитаваме инстинктивно. Например, Луната в огън реагира с гняв; Луната във въздух – с  рационалистични предложения, дискусии или спорове; Луната във вода – с отстъпление или емоционални излияния на чувствата; Луната в земя – с издръжливост, с устойчивост.

д) Знакът на Луната символизира начинът на изразяване, който идва естествено и начинът на поведение, в който се чувстваме уверено, тъй като показва стар модел на живот,  който обикновено е много комфортен (ако аспектите не са прекалено напрегнати). Няколко примера: Луната в Козирог намира сигурност във възрастта, действувайки като стар човек, като култивира старческо поведение. Луната в Телец може да намери сигурност действувайки като земеделец. Луна в Лъв намира сигурност в драматичните прояви или най-малко в признанията.

е) Тъй като Луната представя силен подтик да изрази форма на съществуване, която е естествена и вътрешна част на личността, знакът на Луната показва също какво е нужно да изразим, за да имаме добро самочувствие. Както казва Грант Леви, Луната показва “сърдечното желание”. Аспектите с Луната просто показват доколко лесно личността може да изрази този начин на съществуване и доколко лесно може да постигне това чувство за благополучие.

ж) Знакът на Луната символизира практичното приложение на слънчевата енергия и цел. Ето защо Слънце и Луна в тригон, секстил или до известна степен – съвпад (а също  Слънце и Луна в съвместими елементи) е толкова стабилизиращ и потенциално-творчески аспект; в тези случаи слънчевата енергия може лесно да бъде изразена по практичен начин.

От всичко казано дотук трябва да бъде ясно доколко важни са знакът, домът и аспектите на Луната при всяко разглеждане на кармичните прояви в картата. Навярно няма друг фактор в рождената карта, който може да бъде така непосредствено свързан с минали изпитания и минали привични модели. Трябва да бъдем внимателни и да не приемаме прекалено опростено връзката на Луната с миналия живот чак до изявления като: “Вие имате Луна в Лъв, така че трябва да сте били актьор в някой минал живот”. Такива интерпретации могат да бъдат понякога убедителни, но те обикновено нямат никаква конструктивна цел и могат да създадат впечатление у клиента, че астрологът просто се опитва да направи впечатление със сензационни изявления, извод, който може да бъде много точен.

Важното нещо, на което трябва подробно да се спрем, е нуждата, която Луната символизира в този живот, а най-конструктивният подход за интерпретиране на картите от кармична гледна точка е да изясним дълбоките мотивации и налягане, които личността може да чувствува, но няма възможност да ги идентифицира или да ги представи в по-широка перспектива.

Завършвайки тази глава, можем да кажем, че всеки от нас има възможност да хармонизира у себе си различните изяви на вселената; и имаме възможност да приемем всички други хора, даже тези, които на лично ниво предизвикват отблъскващо впечатление. Можем ли да живеем без да изискваме всички преживявания и всички хора да са в хармония с нашата настройка? Можем ли да развиваме зряло, безпристрастно съзнание, което да ни позволи да се наблюдаваме как играем предоставената ни роля в космичната драма? Можем ли да се надсмеем над нашата сложност, нашите конфликти и нашите несъобразности? И най-важното, можем ли да имаме вяра в това, че вселената е хармонична и че само заради нашето ограничено виждане ние виждаме разногласия?

Отговорите на тези въпроси до голяма степен ще определят как посрещаме нашата карма в този живот и какъв вид карма създаваме сега. *(Много от тези качества на широта и търпимост могат да бъдат правилно наречени юпитерови, ние трябва да се справим и да се издигнем над възгледите и падението на живота и светлината и тъмнината на кармата. По-широката перспектива и изпълненото с вяра приемане биха помогнали на това, което, вероятно, е недостатъчно акцентирано в тази книга. Затова читателят може да се обърне към две мои по-късни книги, разглеждащи този принцип на Юпитер в обширни раздели за често неправилно тълкуваната и недооценявана значимост на Юпитер в астрологията. Астрологията, практика и професия. Ръководство за интерпретиране на картата.)

 

 

Из: „Астрология, карма и трансформация“, Стивън Аройо

ПОДКРЕПЕТЕ САЙТА

Винаги съм предоставяла прогнозите безплатно и винаги ще е така. Инвестирам в тях времето си от сърце и за мен е истинско щастие да съм ви полезна.

Ако сте доволни от поднесената информация в сайта и желаете да подкрепите развитието му, може да изразите своята искрена благодарност като дарите сума по избор по сметката на сайта в ОББ България ЕАД, на името на „АСТРО-НОВИНИ от Мишел" ЕООД, IBAN BG18UBBS81551008379799, BIC UBBSBGSF.

Можете да ме подкрепите и с:

Поддържането на сайта изисква много време и усилия.

С вашата подкрепа ще мога да продължа още по-успешно да го развивам, за да бъде полезен и занапред.

Мишел

Копирането е заключено.