24 АПРИЛ 2020 г. – ДНЕВНА АСТРОПРОГНОЗА ОТ МИШЕЛКликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


Който не е успял да напише своите желания вчера, може да направи това днес. Днес все още се разгръщат енергиите от вчерашното новолуние. Бъдете много осъзнати и отворени към всякакви предложения.

Разделяйте се без съжаление със старите структури, не съжалявайте за старото, с което се е наложило да се разделите в предходните дни. Още от днес ще започнат да се пренареждат нещата в по-позитивна светлина. На този етап е добре само да наблюдавате, не предприемайте нищо ново до 2 май, защото аспектите са все още много напрегнати и неблагоприятни за действие.

От сутринта до 10 ч. енергиите са конфликтни, сдържайте гнева си, особено у дома с близките.

По-хубавите и хармонични часове са от 10 до 17 ч., когато интуицията ще е водеща. Проявената доброта, тактичност и  съобразителност в този интервал, ще могат да трансформират и най-трудните ситуации.

След 17 ч. отново трябва да се внимава, особено в общуването. Недейте да засягате болезнени теми, не водете спорове, не си налагайте на всяка цена мнението, защото до споразумение и хармония няма да се стигне лесно.

Внимание, утре е ден БЕЗ БОГАТСТВО – недейте да планирате  големи плащания и харчове, защото енергията на този ден е специфична и дълго време няма да може да си компенсирате пропуснатото.


Михайлина Никлева-Мишел

Записване за консултации:

Предпочитан контакт предимно по e-mail!