04 ДЕКЕМВРИ 2021 г. – ДНЕВНА АСТРОПРОГНОЗА ОТ МИШЕЛ

Сутринта в 9.34 ч. настъпва слънчево затъмнение в 12 22 в Стрелец, а в 9.45 ч. е самото новолуние в същите градуси на този знак.

Това затъмнение не е чак толкова агресивно и напрегнато за наша голяма радост, защото се намира по-далеч от кармичната ос на Северния и южния лунен възел.

Вижте пълния текст на 04 ДЕКЕМВРИ 2021 г. – ДНЕВНА АСТРОПРОГНОЗА ОТ МИШЕЛ