10 СЕПТЕМВРИ 2021 г. – ДНЕВНА АСТРОПРОГНОЗА ОТ МИШЕЛ

Обърнете внимание, че рано сутринта денят започва с Луна без курс от 7.49 ч. до 9.06 ч., в този отрязък от време бъдете особено фокусирани.

След 9 ч. Луната вече навлиза в Скорпион, веднага ще усетите нарастване на емоционалното напрежение. Предпазвайте се от скандали, вътрешни кризиси и наранявания. Тази Луна често …

Вижте пълния текст на 10 СЕПТЕМВРИ 2021 г. – ДНЕВНА АСТРОПРОГНОЗА ОТ МИШЕЛ