30 ЮНИ 2021 г. – ДНЕВНА АСТРОПРОГНОЗА ОТ МИШЕЛ

В последният ден от юни много отчетливо ще се види вододела между събитията и тенденциите. Образно казано до обяд все още ще бъдем с темите на предходния ден и дори месец. От сутринта до 13 ч. е ефективно време, когато ще трябва да се довършат поетите от вчера ангажименти, без отлагане и колебания.

Вижте пълния текст на 30 ЮНИ 2021 г. – ДНЕВНА АСТРОПРОГНОЗА ОТ МИШЕЛ