05 ДЕКЕМВРИ 2020 г. – ДНЕВНА АСТРОПРОГНОЗА ОТ МИШЕЛ

Избягвайте семейните свади от рано сутринта, не правете на никого забележки и не проявявайте надменност.

След 10 ч. настроението вече се хармонизира и се настройваме на много по-благоприятни теми и енергии.

Луната в Лъв ще предостави възможност да изявим нашите дарби и таланти, сега е времето да рекламирате своите …

Вижте пълния текст на 05 ДЕКЕМВРИ 2020 г. – ДНЕВНА АСТРОПРОГНОЗА ОТ МИШЕЛ