19 СЕПТЕМВРИ 2020 г. – ДНЕВНА АСТРОПРОГНОЗА ОТ МИШЕЛ

По-енергийната и ползотворна част от деня е от сутринта до 13 ч., ако имате нещо важно да свършите станете по-рано.

Обърнете внимание на знаците на съдбата в часовете от 11.30 ч. до 13.30 ч. – ще се ориентирате в благоприятните тенденции за следващата седмица, важни ще бъдат взетите решения в този …

Вижте пълния текст на 19 СЕПТЕМВРИ 2020 г. – ДНЕВНА АСТРОПРОГНОЗА ОТ МИШЕЛ