12 СЕПТЕМВРИ 2020 г. – ДНЕВНА АСТРОПРОГНОЗА ОТ МИШЕЛ

През цялата събота трябва да се внимава да не се допуска самосъжаление, униние, анализи на угнетителни преживявания от миналото.

Събуждането на стари спомени, обсъждането на наболели семейни въпроси няма да ви доведе до нищо добро, нито до яснота. Бъдете максимално толерантни и състрадателни, интуитивният подход ще е най-правилен.

В …

Вижте пълния текст на 12 СЕПТЕМВРИ 2020 г. – ДНЕВНА АСТРОПРОГНОЗА ОТ МИШЕЛ