11 СЕПТЕМВРИ 2020 г. – ДНЕВНА АСТРОПРОГНОЗА ОТ МИШЕЛ

Семейната тема ще бъде водеща, особено внимание обърнете на децата, на възрастните хора. Не странете от родителите и роднините, в следващите три дни ще има уникална възможност да се закрепят връзките и да се обсъдят важни теми свързани с управление на имоти, ремонти, ренти, разпределение на наследства.

До 11.24 ч. се …

Вижте пълния текст на 11 СЕПТЕМВРИ 2020 г. – ДНЕВНА АСТРОПРОГНОЗА ОТ МИШЕЛ