29 ЮЛИ 2020 г. – ДНЕВНА АСТРОПРОГНОЗА ОТ МИШЕЛ

До 10.26 ч. Луната е без курс, това са часове на разсеяност и слаба ефективност.

Продуктивната част на деня започва след 10.30 ч., когато Луната вече е навлязла в Стрелец.

Постепенно се успокояват конфликтите, противоречията, напреженията и вътрешното безпокойство.

Денят ще бъде много по-позитивен и продуктивен от …

Вижте пълния текст на 29 ЮЛИ 2020 г. – ДНЕВНА АСТРОПРОГНОЗА ОТ МИШЕЛ