22 ЮЛИ 2020 г. – ДНЕВНА АСТРОПРОГНОЗА ОТ МИШЕЛ

Днес цял ден Луната ще бъде без курс. Това означава, че тя няма да има мажорни аспекти с другите планети и трудно ще може да се постигат резултати.

Възможно е всички планове и уговорки за деня напълно да се разпаднат и осуетят. Бъдете готови да променяте програмата си в движение.

Вижте пълния текст на 22 ЮЛИ 2020 г. – ДНЕВНА АСТРОПРОГНОЗА ОТ МИШЕЛ