12 ЮНИ 2020 г. – ДНЕВНА АСТРОПРОГНОЗА ОТ МИШЕЛ

Рано сутринта настроението ще е променливо и неустойчиво.

Повечето хора ще са обидчиви и докачливи дори за дребни неща. До 11 ч. трябва да се преодоляват и пропускат тези състояния, защото в тези дни е силно влиянието на планетата Нептун и всички са много чувствителни и раними. Допуснатите грешки в общуването …

Вижте пълния текст на 12 ЮНИ 2020 г. – ДНЕВНА АСТРОПРОГНОЗА ОТ МИШЕЛ