10 МАЙ 2020 г. – ДНЕВНА АСТРОПРОГНОЗА ОТ МИШЕЛ

Обърнете внимание, че сутринта от 09.12 ч. – 12.40 ч. има Луна без курс. В това време трябва да се внимава при шофиране и боравене с инструменти. По-добре не се захващайте с неща, в които не се чувствате уверени, не взимайте решения и не водете важни разговори.

След 13 ч. вече …

Вижте пълния текст на 10 МАЙ 2020 г. – ДНЕВНА АСТРОПРОГНОЗА ОТ МИШЕЛ