11 ОКТОМВРИ 2019 г. – ДНЕВНА АСТРОПРОГНОЗА ОТ МИШЕЛ

Много бързо трябва да се действа днес. От рано сутринта трябва да се организирате и до 13 ч. да сте свършили по-важните неща.

След 13 ч. Луната вече губи своите мажорни аспекти и няма да ви донесе никакви резултати в бъдеще, ако се захващате с нещо ново след този час.

Вижте пълния текст на 11 ОКТОМВРИ 2019 г. – ДНЕВНА АСТРОПРОГНОЗА ОТ МИШЕЛ