11 СЕПТЕМВРИ 2019 г. – ДНЕВНА АСТРОПРОГНОЗА ОТ МИШЕЛ

След 8.23 ч. Луната вече губи своя мажорен аспект и до утре на обяд до 13 ч. времето е непредвидимо и усилията няма да дават никакъв полезен резултат.

Добрата новина е, че последният активен аспект на Луната е хармоничен с Юпитер и това ще остави максимално благоприятен отпечатък на времето чак …

Вижте пълния текст на 11 СЕПТЕМВРИ 2019 г. – ДНЕВНА АСТРОПРОГНОЗА ОТ МИШЕЛ