29 ЮНИ 2019 г. – ДНЕВНА АСТРОПРОГНОЗА ОТ МИШЕЛ

Непременно обърнете внимание на семейни и имотни въпроси. Разплатете си сметките, изяснете си отношенията. Периодът сега е подходящ точно за това.

Аспектите за деня са хармонични, особено силна и ефективна е първата половина на деня до 14 ч.

Добре е цялата стара работа, занемарени проекти и отложени задачи сега …

Вижте пълния текст на 29 ЮНИ 2019 г. – ДНЕВНА АСТРОПРОГНОЗА ОТ МИШЕЛ