17 МАРТ 2019 г. – ДНЕВНА АСТРОПРОГНОЗА ОТ МИШЕЛ

Използвайте максимално хубавата динамика създадена от аспектите. Ретро Меркурий е в хармонична конфигурация и аспекти с Плутон и Марс. Дава ни се прекрасна възможност да довършим пропуснатото. В това число и да научим и усвоим окончателно знанията, които ни трябват. Вложете повече усилия в тази насока, да си набавите пропуснати знания и да …

Вижте пълния текст на 17 МАРТ 2019 г. – ДНЕВНА АСТРОПРОГНОЗА ОТ МИШЕЛ