06 СЕПТЕМВРИ 2018г. ДНЕВНА АСТРОПРОГНОЗА ОТ МИШЕЛ

Известно напрежение ще витае днес, в сравнение с предходните дни, ще се чувства временно психологически дискомфорт. Днес аспектите са напрегнати и конфликтни, особено да се внимава след 13 ч. до края на деня, защото бързо ще възникват спорове и дразнения.

Обърнете внимание, че има и кратък период на Луна без курс …

Вижте пълния текст на 06 СЕПТЕМВРИ 2018г. ДНЕВНА АСТРОПРОГНОЗА ОТ МИШЕЛ