04 СЕПТЕМВРИ 2018г. ДНЕВНА АСТРОПРОГНОЗА ОТ МИШЕЛ

До 9.38 ч. времето е успешно, може да си свършите успешно това, което е свързано с администрация и комуникация. След това 09.38 ч. – 15.05 ч. има продължителен период на Луна без курс, не предприемайте нови и важни дейности, вършете всичко с особено внимание, шофирайте внимателно.

След 15 ч. Луната вече …

Вижте пълния текст на 04 СЕПТЕМВРИ 2018г. ДНЕВНА АСТРОПРОГНОЗА ОТ МИШЕЛ