09 АВГУСТ 2018г. ДНЕВНА АСТРОПРОГНОЗА ОТ МИШЕЛ

Действайте организирано до 14.21 ч., защото само до тогава е продуктивната част на деня.

След този час Луната вече е без курс и каквото се каже или направи – няма да има никаква тежест и възможност да се развива по-нататък успешно.

След 14.30 ч. до края на деня много …

Вижте пълния текст на 09 АВГУСТ 2018г. ДНЕВНА АСТРОПРОГНОЗА ОТ МИШЕЛ