16 ФЕВРУАРИ 2018г. ДНЕВНА АСТРОПРОГНОЗА ОТ МИШЕЛ

Ура! Най-сетне започваме да излизаме от „сезона на затъмненията“. Особено напрегнато и интензивно беше времето между двете затъмнения Лунното от 31 януари и Слънчевото от 15 февруари, това е така наречения „Коридор на затъмненията“. Това беше време на промени, проблеми по здраве, раздели, загуби, инциденти, осъзнаване и трансформация. Всеки с различна интензивност е …

Вижте пълния текст на 16 ФЕВРУАРИ 2018г. ДНЕВНА АСТРОПРОГНОЗА ОТ МИШЕЛ