18 ОКТОМВРИ 2019 г. – ДНЕВНА АСТРОПРОГНОЗА ОТ МИШЕЛ


ПОДКРЕПИ САЙТА


Кликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


Динамичната вълна продължава и днес. Ако имате срещи и разговори до 13 ч. бъдете внимателни, защото може нещо да забравите или пропуснете. Постъпилата информация до обяд трябва непременно да бъде проверена.

По-успешната и безпроблемна част на деня е от 13.30 ч. до 19 ч.

Вечерта след 19 ч. да се внимава с поемането на отговорности, с харченето на пари – може много да пропилеете, без да има необходимост.  Да се съблюдават и количествата храна и напитки, които се поемат, съблюдавайте строга мярка.

Неправилно ще бъде ако се сравнявате постоянно с някого, не си разваляйте настроението, ако според вас не сте постигнали някакъв еталон или социално ниво. Всеки има своя път и предназначение, уважавайте себе си и не се самоунижавайте.

Много важни послания носи този ден на тема любов, взаимоотношения, хармония и дипломация. Внимателно подхождайте в часовете от 14-18 ч., всичко което вършите, казвате и мислите, трябва да бъде благословено от вътрешната ви добронамереност и

За утре правете планове едва след 14 ч., защото до тогава Луната ще е без курс.


Михайлина Никлева-Мишел

Записване за консултации:

Предпочитан контакт предимно по e-mail!


ПОДКРЕПЕТЕ САЙТА

Винаги съм предоставяла прогнозите безплатно и винаги ще е така. Инвестирам в тях времето си от сърце и за мен е истинско щастие да съм ви полезна.

Ако сте доволни от поднесената информация в сайта и желаете да подкрепите развитието му, може да изразите своята искрена благодарност като дарите сума по избор по сметката на сайта в Райфайзен Банк, на името на „АСТРО-НОВИНИ от Мишел" ЕООД, IBAN BG 20 RZBB 9155 1008 379 799, BIC RZBB BGSF.

Поддържането на сайта изисква много време и усилия.

С вашата подкрепа ще мога да продължа още по-успешно да го развивам, за да бъде полезен и занапред.

Мишел