17 ЮНИ 2018г. ДНЕВНА АСТРОПРОГНОЗА ОТ МИШЕЛКликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


Днес ни очакват хубави аспекти, веднага ще се почувства облекчение и лекота. Трудните ситуации и емоции от предходните дни започват вече да утихват и да се хармонизират. Дори ще видите, че няма да има нужда и от изясняване на отношения и постъпки, най-добре да пропуснете този модул.

Денят е подходящ за повече забавления, общуване с приятели, както и на демонстриране на личните ви качества. Рекламата и саморекламата днес обещават да донесат добри резултати.

Единствено трябва да внимавате сутринта до към 10 ч., да не прекалявате нито в обещания, нито в изисквания. Преценката може да ви подведе и всичко да ви се вижда преувеличено и нереално.

За понеделник правете планове и срещи едва за след 12 ч., до тогава времето няма да ефективно.


Михайлина Никлева-Мишел

Записване за консултации:

Предпочитан контакт предимно по e-mail!