16 ЮНИ 2019 г. – ДНЕВНА АСТРОПРОГНОЗА ОТ МИШЕЛКликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


Днес ни очаква наситен ден, в който ще трябва да се прояви търпение и мъдрост.

Много ще си облекчите живота, ако не допускате да се тревожите за дадени житейски обстоятелства. Първо сега не ги виждате в истинската им светлина, второ взетите насила решения няма да са правилни. С една дума, изчакайте без излишни емоции. След 20 юни ще може да се ориентирате добре в обстоятелствата. Много от нещата, които сега ви тревожат, по естествен път ще са отзвучали, без особени загуби.

Особено в сферата на бизнеса или образованието не избързвайте с крайни решения. Проявете повече толерантност и не се обиждайте, ако усетите че не зачитат вашите дарби и способности. И това ще стане, ще получите признание, но на по-късен етап.

Следете какво се случва в часовете от 14-16 ч., слушайте какво ви казват, каква информация достига от различни източници, ще уловите важна информация за бъдещето.

И най-важното, не влизайте в конфликти, не изяснявайте отношения. А, ако някой не иска да говори, държи се дистанцирано и хладно, не се притеснявайте. Това е временен ефект и най-вероятно не е свързано с вас, а с негови вътрешни неразрешени противоречия.


Михайлина Никлева-Мишел

Записване за консултации:

Предпочитан контакт предимно по e-mail!