16 ДЕКЕМВРИ 2019 г. – ДНЕВНА АСТРОПРОГНОЗА ОТ МИШЕЛКликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


Все още се намираме под оптимистичното въздействие на Луната в Лъв. Денят е благоприятен, активен и резултативен.

Само трябва да сте по-внимателни в часовете от 12 до 14 ч., когато нараства напрежението и бързо може да попаднете в конфликтна ситуация. При шофиране, също трябва да се внимава.

Остава в сила и благоприятното влияние на хармоничния аспект между Юпитер и Уран, който разкрива нови възможности за реализация, дава нова линия в живота.

Смело може да си промените вижданията, възприятията и дори цялостния мироглед, които сте имали до момента. За всички тези, които все още се обучават или все още търсят своята професионална реализация, това за златни дни до четвъртък включително, когато можете да активирате съвсем нова линия в живота си.


Михайлина Никлева-Мишел

Записване за консултации:

Предпочитан контакт предимно по e-mail!