16 ДЕКЕМВРИ 2019 г. – ДНЕВНА АСТРОПРОГНОЗА ОТ МИШЕЛ


ПОДКРЕПИ САЙТА


Кликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


Все още се намираме под оптимистичното въздействие на Луната в Лъв. Денят е благоприятен, активен и резултативен.

Само трябва да сте по-внимателни в часовете от 12 до 14 ч., когато нараства напрежението и бързо може да попаднете в конфликтна ситуация. При шофиране, също трябва да се внимава.

Остава в сила и благоприятното влияние на хармоничния аспект между Юпитер и Уран, който разкрива нови възможности за реализация, дава нова линия в живота.

Смело може да си промените вижданията, възприятията и дори цялостния мироглед, които сте имали до момента. За всички тези, които все още се обучават или все още търсят своята професионална реализация, това за златни дни до четвъртък включително, когато можете да активирате съвсем нова линия в живота си.


Михайлина Никлева-Мишел

Записване за консултации:

Предпочитан контакт предимно по e-mail!


5 лв10 лв20 лв50 лв100 лв


ПОДКРЕПЕТЕ САЙТА

Винаги съм предоставяла прогнозите безплатно и винаги ще е така. Инвестирам в тях времето си от сърце и за мен е истинско щастие да съм ви полезна.

Ако сте доволни от поднесената информация в сайта и желаете да подкрепите развитието му, може да изразите своята искрена благодарност като дарите сума пари по избор от бутоните по-долу или по сметка в РАЙФАЙЗЕН БАНК, на името на „АСТРО-НОВИНИ от Мишел" ЕООД, IBAN BG 20 RZBB 9155 1008 379 799, BIC RZBB BGSF.

Поддържането на сайта изисква много време и усилия.

С вашата подкрепа ще мога да продължа още по-успешно да го развивам, за да бъде полезен и занапред.

Мишел


5 лв10 лв20 лв50 лв100 лв