09 АВГУСТ 2019 г. – ДНЕВНА АСТРОПРОГНОЗА ОТ МИШЕЛ


ПОДКРЕПИ САЙТА


Кликнете тук, ако искате да четете статията на бял фон с черни букви


Луната вече е в Стрелец, веднага ще усетите още по-голяма положителна промяна в настроението.

Днес изцяло ще се намираме под благотворното действие на Венера и Юпитер.

Ако досега сте се чувствали затормозени, уморени или неуверени и не сте се осмелявали да мечтаете мащабно, то днес и утре може да се получи точното количество нужна енергия, която успешно да ви извади от състоянието на застой и песимизъм.

Особено благоприятни ще са всички проекти свързани с чужбина и чуждестранни партньори, с обучение, издателска, рекламна и юридическа дейност.

До края на седмицата имаме хубави звездни влияния, действайте смело, променете поне нещо, дори да е символично. Дори само да си подредите файловете в компютъра, записките, книгите, учебниците и лекциите, офиса, стаята, бюрото или гардероба, ще повишите своето настроение от активирането на енергиите. Трябва да се започне отнякъде и понякога това е толкова лесно, дребно или елементарно, че ние дори не се сещаме да го направим.

Започнете отнякъде, приближете се до състоянието или сферата, в която искате да бъдете в бъдеще.


Михайлина Никлева-Мишел

Записване за консултации:

Предпочитан контакт предимно по e-mail!


ПОДКРЕПЕТЕ САЙТА

Винаги съм предоставяла прогнозите безплатно и винаги ще е така. Инвестирам в тях времето си от сърце и за мен е истинско щастие да съм ви полезна.

Ако сте доволни от поднесената информация в сайта и желаете да подкрепите развитието му, може да изразите своята искрена благодарност като дарите сума по избор по сметката на сайта в Райфайзен Банк, на името на „АСТРО-НОВИНИ от Мишел" ЕООД, IBAN BG 20 RZBB 9155 1008 379 799, BIC RZBB BGSF.

Поддържането на сайта изисква много време и усилия.

С вашата подкрепа ще мога да продължа още по-успешно да го развивам, за да бъде полезен и занапред.

Мишел